Especialitzat, des de fa més de 25 anys, en el camp del dret laboral i de Seguretat Social.

Treballem en defensa de treballadors com d’empreses.
Consulta les nostres àrees d’actuació:

Seguretat Social

 • Reclamacions de salaris pendents i altres drets econòmics meritats en el decurs de la relació laboral.
 • Reclamacions per acomiadaments, bé siguin disciplinaris com objectius per causes econòmiques, tecnològiques, organitzatives, productives o de força major.
 • Tramitació d’altres causes d’extinció de la relació laboral.
 • Impugnació o defensa de sancions laborals.
 • Reclamació de salaris a l’Estat en processos d’acomiadament.
 • Reclamacions en matèria de vacances, eleccions per a comitès d’empresa o delegats de personal.
 • Processos de mobilitat geogràfica o de modificació de les condicions de treball.
 • Reclamacions en matèria de conciliació de la vida personal i familiar.
 • Reclamacions en matèria de vacances.
 • Reclamacions en matèria de classificació professional.
 • Execució de sentències i actes de conciliació.
 • Insolvències empresarials.

Seguretat social

 • Reclamacions en matèria de Seguretat Social, com ara prestacions d’incapacitat permanent, jubilació i altres.
 • Impugnació d’actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social.
 • Conflictes col·lectius.
 • Negociació de convenis col·lectius d’empresa.
 • Defensa en via administrativa i judicial de tots els temes litigiosos.
 • Recursos al Tribunal Superior de Justícia o del Tribunal Suprem.

Leopold

RECURSOS TJS O TS

Leopold

SEGURETAT SOCIAL

Leopold

DEFENSA LEGAL

Leopold

RESOL·LUCIÓ DE CONFLICTES

Leopold

CONCILIACIÓ LABORAL

Leopold

RECLAMACIONS A L'EMPRESA

Leopold

La nostra oficina

C/ Pompeu Fabra, 13, 2a planta, despatx 17
08242 Manresa
Telèfon i whatsapp 609442224
leopold@corbella.cat

Necessites més informació? Envia’ns un missatge!


Intentarem donar-te una resposta en 6-8 hores. Gràcies.